Doğumdan ölüme kadar geçen yaşam yolculuğunda çeşitli içsel ya da dışsal faktörlerin etkileşimi ile birlikte yeni gelişen durumlara/olaylara uyum sağlamamız ya da bunlarla baş etmemiz güçleşebilir. Bu durum ise günlük, sosyal ya da akademik/iş yaşantımızda birtakım sorunlar ya da güçlükler yaşamımıza neden olabilir.

Hepimizin yaşadığımız güçlüklere karşın uyum sağlama ve baş etme potansiyelimiz az ya da çok vardır. Ama bazen öyle zamanlar olur ki mevcut baş etme potansiyelimizi ve güçlerimizi artık “iyi hissetmemizi” sağlayacak şekilde ya hiç ya da yeterli düzeyde kullanamayız. Bu durum bazen birtakım psikolojik sorunlar yaşamamıza, bazen de var olan sorunlarımızın tetiklenmesine neden olabilir.

Bireysel olarak ruh sağlığı profesyonellerinden yardım almak (danışmanlık ya da terapi) psikolojik kökenli sorunlarımızla daha iyi baş etmemiz; potansiyellerimizi korumamız/geliştirmemiz; kendimizi keşfetmemiz, bakış açımızın değişimine olanak tanımamız; bir takım beceriler geliştirmemiz… gibi konularda fayda sağlayabilir. Kendimize ve hayata yeni bir tavır takınmak ve anlamlar oluşturmak için rehberlik edebilir.

“Ne zaman yardım almalıyım?” sorusunun cevabı ise kısaca şöyle özetlenebilir:

Hayatınızda olup bitenlerle baş etmede güçlük yaşıyor iseniz;
Beraberinde mevcut destek sistemleriniz yetersiz kalıyor ise,
Güçlükler yaşamınızın çeşitli alanlarında (günlük, sosyal, iş, akademik, cinsel…) işlevselliğinizi büyük ölçüde etkiliyor ise;
Bunları sık ve şiddetli düzeylerde yaşıyor iseniz
PROFESYONEL DESTEK ALMANIZ gerekiyor olabilir.

Ayrıca her hangi belirgin bir sorun yaşamasak da, sadece kendi potansiyelimizi optimum düzeye çıkarmak adına kendimizle ilgili, hayatla ilgili, diğerleriyle ilgili keşifler için de bireysel terapi/danışmanlık alabiliriz.