Kurumsal Danışmanlık

Kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerini sağlıklı, yenilikçi, yaratıcı ve kaliteyi destekler nitelikte yürütebilmesi için çalışanlarının aidiyet duygusunun önemli olduğu bir gerçektir….

Bireysel Danışmanlık

Gelişen, sanayileşen ve modernleşen toplumdaki hızlı bireyselleşme ile yalnızlaşan, çeşitli stres faktörlerine maruz kalarak farklı alanlara ilişkin (duygusal, sosyal ilişkiler, iş ortamı, evlilik ilişkisi vb. gibi)

Eğitim

Kişisel Gelişim
Mesleki Eğitim
Kurumsal Eğitim

↑ Yukarı Çık   |