Çoğumuz çocukluk itibariyle “iyi bir aile kurma” ve “pembe panjurlu evimizde sonsuza kadar mutlu olma” yönündeki söylem, beklenti ve hikâyelerle büyümüşüzdür. Ancak gerçek yaşamda ikili ilişkiye başladığımızda ya da aile kurduğumuzda “pembe panjurlu mutlu ev”’e ulaşmanın pek de kolay olmadığını, pek çok faktör ve sürecin etkileşimi içerisinde çift ilişkimizin ya da kurduğumuz aile birliğinin olumlu veya olumsuz yönde etkilenebildiğini fark ederiz.

Olumsuz etkilerin getirdiği güçlükler ile -aynı bireysel yaşamımızda olduğu gibi- bazen baş edip, ilişkinin güçlenmesi ile yola devam ederken; bazen ilişkilerin yıprandığı ve kısırdöngü içerisinde kaldığı dönemler yaşanır. Bu durumun uzun sürmesi, şiddetli düzeyde ve sık sık olması hem bireysel olarak kişi üzerinde, hem de ilişki üzerinde yıpratıcı olacaktır.

Çift ve aile danışmanlığında değişim ve gelişimi sağlamak adına çiftler ve/veya aile üyeleri arasındaki yakın ilişkinin çalışılması esastır. Ailede ya da çift ilişkisinde meydana gelen olumsuzluklar, çatışmalar, çözülemeyen ya da yenilerinin oluşmasına neden olan sorunların varlığı ile bunlara zemin/etken oluşturacak süreçlerin çalışılması hem birey olarak kişinin, hem de aile üyelerinin veya çiftin değişim ve gelişimini olumlu yönde sağlanması açısından önemlidir.

Ne zaman aile&evlilik danışmanlığına başvurulmalı:

-Eş ilişkisinde yaşadığınız sorunlar sıklaşmış olduğunda,
-Bu sorunlarla başetmek güçleştiğinde(sorunların çözülmesi zorlaşıyor ya da ve yeni çatışmalara dönüşüyor ise),
– Çatışma yönetiminde güçlükler yaşanıyor olduğunda,
– Yeni sorunlar eski sorunlarının tekrar gündeme gelmesini sağlıyor olduğunda,
-Yaşanan olumsuz duyguların göreceli olarak günlük işlevselliği (eş, iş, sosyal çevre gibi) olumsuz etkilediğinde,
-Şiddet türlerinin her hangi birisinin ilişkide olması durumunda,
-İlişki problemlerinden dolayı sevilmezlik, değersizlik, öfke, yalnızlık, çaresizlik… gibi duygular sıklıkla yaşanıyor olduğunda,
-Duygusal sorunlarınız ve çatışmalarınız ile birlikte cinsel yaşamınız olumsuz etkileniyor olması halinde,
-Eşlerin birbirlerini tolere edememesi, birbiriyle ilgili iyi ve hoş şeyler düşünememesi ve ortak yaşam faaliyetlerinin belirgin düzeyde azalması durumunda,
-Suçlama, etiketleme, inkâr gibi bir takım savunma mekanizması ve iletişim kalıplarının sıklıkla kullanıldığında.