Psikoodak, bireysel danışmanlık& psikolojik destek hizmetleri yanında var olan ihtiyaçlar çerçevesinde kurumlara özgü çözümler üretmek, eğitim ve gelişimlerine katkı sağlamak, kurumlara tüm insan kaynakları alanında da danışmanlık hizmetleri sunmak üzere kurulmuştur.
Psikoodak, yenilik ve gelişmeleri takip edip, çağa ve insan ihtiyaçlarına uygun çözümler üretme gayesiyle yola çıkmış, bu doğrultuda bilgi ve deneyimlerin profesyonel alanda sunulmasını hedeflemiştir. Psikoloji biliminin alt dalı olan Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanındaki bilimsel veri ve kaynaklar temel alınmaktadır.
“Kurumsal Danışmanlık” adı altında sunduğumuz hizmetlerimizin dayanak noktası şudur:
Kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerini sağlıklı, yenilikçi, yaratıcı ve kaliteyi destekler nitelikte yürütebilmesi için çalışanlarının aidiyet duygusunun önemli olduğu bir gerçektir. Bu da ancak çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan, iş dışı bireysel, ailevi ve sosyal hayatlarındaki stres kaynaklarını da önemseyerek ona destek sunan ve çalışanlarının stresten olabildiğince arındırılmış mutlu olacakları bir çalışma ortamı sunulmasıyla gerçekleşebilir. Böylelikle çalışanlar aidiyet, motivasyon, iş uyumu ve iş doyumunun daha yüksek olduğu bir ortamda içerisinde, kaynakları etkin ve işlevsel bir şekilde kullanarak kuruluşlarına verimlilik içerisinde katma değer sağlayacaktır.
Ayrıca çalışanlarının bireysel gelişimlerini destekliyor olmak, çalışanlarının kendi kapasitelerini maksimum düzeyde kullanmalarını sağlamak, işyerine aidiyet duygusunu beslemek ve sonucunda çalışan verimliliğinin artırmak gibi kurum/işletmeler açısından olumlu dönütler sağlayacaktır.
Kurumsal danışmanlık faaliyetlerimiz içerisinde bilimsel literatür çerçevesinde oluşturulmuş, anlaşılır, teorik bilgi ve pratik uygulamaları içeren “Kişisel Gelişim Programları” ile eğitimler vermek (Örneğin; motivasyon, iletişim, stresle baş etme, çatışma yönetimi, zaman yönetimi, farkındalık v.b. konularında) ve gerekli olduğu durumlarda çalışanın iş dışı bireysel aile ve sosyal hayatı, iş performansını etkileyen özel durumlara yönelik “Bireysel ya da Grup Danışmanlık Hizmetleri” sunmak yer almaktadır. Çalışanların kendi gelişimlerini destekleyerek kendi kapasitelerini maksimum düzeyde kullanmalarını sağlamak, işyerine aidiyet duygusunu beslemek ve sonucunda çalışan verimliliğinin artırmak amacında olan kurum, kuruluş ve işletmelere yönelik eğitim danışmanlık hizmetlerinin sunulmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu hizmetler büyüklüğü ve çalışan sayısı ne olursa olsun kurum, kuruluş ve işletmenin ihtiyacı ve çalışma alanına uygun biçimde revize edilebilir.
Kurumsal danışmanlık faaliyetlerimiz arasında yer alan diğer hizmetlerimiz şunlardır:

• İnsan Kaynakları Danışmanlığı:İşletme ve kuruluşların insan kaynakları talepleri doğrultusunda; aranılan iş pozisyonuna uygun ve doğru insan kaynağının belirlenmesine yönelik değerlendirmelerin yapılması ve raporlaştırılması, öneride bulunulması gibi alanlarda İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetlerinin verilmesi ile iş tanımı çerçevesinde (psikoloji bilimi ile ilişkili alanlarda) seçilen yeni çalışanın eğitimine yönelik hizmet sunmak.
• Nöropsikolojik Değerlendirme: “Dikkat”, “konsantrasyon”, “tepki hızı” gibi bilişsel işlevlerin önemli olduğu iş ve meslek kollarında çalışacaklar için bu özellikler açısından kişilerin yeterliklerinin değerlendirilmesine yönelik nöropsikolojik test uygulamalarının yapılması ve raporlandırılması.
• Anaokulu / Kreş Danışmanlığı: Kreşe/anaokuluna başlama sürecinde çocuğun oryantasyonun desteklenmesi; kuruma devam çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilmesi ve çeşitli sorunlar açısından (gelişimsel gerilik, özgül öğrenme, DEHB, depresif-kaygı sorunları gibi) risk grubunda yer alan çocukların belirlenmesi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti sunmak ile ebeveynlere ve kurum çalışanlarına yönelik eğitim hizmetlerini de kapsayan danışmanlık faaliyeti sunmak.
*Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçininiz.