*Psikolojik Değerlendirme çok boyutlu bir süreç olup, sadece belli ölçek veya testin uygulanması ve puanlanması ardından verilen “ezber” bilgi değildir.

*Test/ölçek uygulamasından önce yapılan klinik görüşmede elde edilen bilgi ve gözlemler ile uygulanan değerlendirme araçları elde edilen verilerin klinisyen (ya da testin uygulayıcı ve değerlendirme yeterliliği olan profesyonel) tarafından bir bütün haline getirilmesini kapsayan bir süreçtir.

*Psikolojik değerlendirme sürecinde uygulanan test ve ölçekler sadece danışanların “merak duygusunu” gidermek için ya da yapmış olmak için yapılmamakta olup, elde edilen bilgi ve verilerin profesyonel yardım sürecinde kullanılmasına ve katkı sağlamasına yönelik yapılmaktadır.

*Uygulama sürecinde olduğu kadar değerlendirme ve raporlandırma süreçlerinde de kişilerin ve elde edilen bilgilerin gizliliğinin sağlanması önemli bir noktadır.

Uygulanan Testler
MMPI Kişilik Testi
WISC-IV Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği
WISC-R Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği
WAIS Wechsler Yetişkinler için Zeka Ölçeği
Özgül Öğrenme Güçlüğü Değerlendirme Bataryası
Dikkat Eksikliği Ölçme ve Değerlendirme
Nöropsikolojik Testler ve Bilişsel Değerlendirme
Çocuk Değerlendirme Testleri
Gelişim Tarama Envanterleri
Cümle Tamamlama Testi
Depresyon, Anksiyete ve ilişkili bozukluklara yönelik test, envanter ve ölçekler